Thứ Tư, tháng 3 30, 2016

CẦU TRỜI...

CẦU TRỜI...

Mấy bữa mà ba đám cưới mời
Heo đành trút ống bạn tình ơi
Nhìn qua cánh thiệp lòng thêm héo
Ngó lại thân mình dạ kém tươi
Gạo cạn nồi lưng càng mãi xót
Tiền hao túi cháy phải luôn cười
Mua tờ vé số lâm râm khẩn
Lạy khắp Ông Bà trúng thử chơi !

Mùa Thu 28/3/16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét